top of page

Human Design en de 4 Types

Bijgewerkt op: 22 apr. 2023

Human Design verdeelt alle mensen onder in vier verschillende types. Ondanks het feit dat elk type miljoenen verschillende variaties kent, heeft het toch een patroon dat eenvoudig te begrijpen en een strategie die goed te volgen is. De vier menselijke types zijn Generators, Projectors, Manifestors en Reflectors. Zij beschikken ieder over een specifiek energiepatroon en strategie.


Type is het belangrijkste aspect in Human Design. Weet je welk type je bent, dan kun je beginnen aan het proces van het ontdekken van je eigen wezenlijke natuur en heb je het gereedschap in handen om jezelf te accepteren en je eigen waarden te erkennen. Leven volgens je type is jezelf in de wereld neerzetten zoals je bedoeld bent te zijn. Deze informatie is als een handleiding die je in staat stelt te leven zoals je ontworpen bent.DE MANIFESTOR

Slechts een klein deel van de bevolking (8%) bestaat uit Manifestors.

De speciale gave van de Manifestors is actie initiëren en invloed uitoefenen op anderen. Dit vermogen om onafhankelijk initiatief te nemen en te handelen maakt echter dat mensen in hun omgeving zich heel ongemakkelijk kunnen voelen en hen willen controleren. Manifestors begrijpen gewoon niet dat iedereen hen tegenstand biedt en onder de duim wil houden, en worden boos. Hoe kunnen zij de weerstand uit de omgeving vermijden? Door anderen te informeren over wat zij van plan zijn te doen. Informeren stelt mensen gerust. Daarna kunnen de Manifestors hun eigen gang gaan en zichzelf al die weerstand en boosheid besparen.

Manifestors zijn niet erg geïnteresseerd in zichzelf en hebben het niet nodig met anderen om te gaan. Zij hebben ook niet de behoefte om uit te zoeken wat hen voldoening schenkt. De Manifestors hebben de ander niet op dezelfde manier nodig, sterker nog, zij zien de ander eerder als een vreemde. In die zin zijn zij de eenzame wolf en voelen zich op hun gemak met eenzaamheid, met alleen gelaten worden om te doen waar zij zin in hebben.


Bekende Manifestors: Johny Depp, Richard Burton, George W. Bush, Frida Kahlo, Jack Nicholson, Robert DeNiro, Orson Welles en Susan Sarandon.


DE GENERATOR

De meerderheid van de bevolking (70%) zijn Generators. Zij zijn het type met de meeste energie en levenskracht, en zijn op zoek naar de manier waarop ze die het beste kunnen benutten voor zichzelf en anderen. Voor hen is de belangrijkste vraag: wie ben ik?


Om erachter te komen wie ze zijn en wat hen vervulling of voldoening geeft, kunnen ze leren luisteren naar de spontane respons vanuit hun onderbuik. De poort naar hun kracht is respons, en er is niets krachtiger dan een Generator die respons geeft op het leven. Vaak uit die zich in non-verbale geluiden, welke op een positieve of negatieve respons duiden. Het is belangrijk dat ze wachten op hun respons, ook al duurt dat soms lang. Generators die wachten zijn als een magneet. Mensen zullen naar hen toe komen en hen vragen dingen te doen, want dat is waar de Generator voor ontworpen is.


Heeft de Generator geantwoord vanuit zijn onderbuik (sacraal centrum) dan zal hij in staat zijn om al de stappen en fases te doorlopen op weg naar zijn doel, zonder op te geven. Maar de meeste Generators begin


nen aan een relatie, activiteit of project vanuit hun hoofd en houden ermee op als zij tegen een blokkade aanlopen, omdat zij niet de energie hebben om vol te houden – zij raken gefrustreerd en geven op. Generators hebben grote kracht wanneer zij hun ware aard uitleven.

Beroemde Zuivere Generators: Albert Einstein, Dalai Lama, Elvis Presley, Bill Clinton, Meryl Streep, John Lennon, Madonna, James Dean, Vladimir Lenin, Carl Jung, Timothy Leary, Oprah Winfrey, Meg Ryan, Greta Garbo, Margaret Thatcher, Deepak Chopra.

Bekende Manifesting Generators: Frederic Chopin, Marie Curie, Hillary Clinton, Clint Eastwood, Sigmund Freud, Mahatma Gandhi, Steffi Graf, Marie Antoinette, Mikhail Gorbachev, Jimi Hendrix, Paus Johannes Paulus II, Janis Joplin, Friedrich Nietzsche, Richard Nixon, Yoko Ono, Prince, Jaqueline Onassis, Martin Luther King, Vincent Van Gogh.


DE PROJECTOR

Projectors vormen een minderheid met circa 21% van de bevolking. Ze hebben geen motor die met hun keel verbonden is, waardoor ze geen consistente toegang hebben tot hun eigen energie. Ze behoren daarom tot de niet-energie types. Zij kunnen echter van groot nut zijn voor de energie types: hun rol en doel is de energie types te leiden door hen de juiste vragen te stellen, en zo de energie types te gidsen in het efficiënter gebruiken van hun energie.

Projectors zullen altijd meer geïnteresseerd zijn in het design van iemand anders dan in dat van zichzelf. Het is de openheid van de Projectors die hen in staat stelt een gids te zijn voor anderen, maar daarvoor hebben ze een systeem nodig dat hen kan helpen om andere mensen te begrijpen. Pas dan zien ze hoe mensen efficiënt en effectief kunnen samenwerken. Zij kunnen leiden door hun vermogen om ‘de energie van anderen te lezen’ — tenminste als zij zelf volgens hun autoriteit en strategie leven.

De strategie van Projectors bestaat uit het wachten op een specifieke uitnodiging — die zij kunnen aanvaarden of niet — daar waar het gaat om belangrijke dingen in het leven (een relatie, leefomgeving, werkkring, …). Doen ze dat niet, dan stuiten ze op weerstand en worden ze uiteindelijk verbitterd.


Projectors dienen te beseffen dat de juiste mensen voor hen diegenen zijn die hen erkennen voor wie zij echt zijn en voor wat ze te bieden hebben, en dat alleen vanuit die erkenning een welgemeende uitnodiging aan hun adres kan komen. Zo’n uitnodiging is de toegangssleutel tot het leven.

Wanneer Projectors proberen anderen over te halen hen te waarderen, dan werkt dat niet. Zij moeten accepteren dat bepaalde mensen hen niet echt erkennen, en bovendien ook begrijpen dat dit O.K. is. Het is als het ware een knipoog van het universum dat hen te verstaan geeft dat dit niet de juiste mensen zijn voor hen. De Projector moet gewoon zijn weg vervolgen en wachten tot hij of zij de passende erkenning voelt, die tot uitdrukking komt in een formele uitnodiging. Die uitnodiging is het aanbod van energie, het aanbod om te manifesteren of te genereren. Niets voelt beter dan dat.

Bekende Projectors: Koningin Elisabeth II, Mick Jagger, Joseph Stalin, Ringo Starr, Osho, Napoleon, Woody Allen, Salvador Dali, Elizabeth Taylor, Fidel Castro, James Joyce, Barbra Streisand, Ulysses S. Grant, Douglas MacArthur, Demi Moore, Prinses Diana, Tony Blair, Ramana Maharshi, George Gurdjieff.


DE REFLECTOR

De Reflectors vormen ongeveer 1 % van de bevolking. Wie alle centra open heeft, is een Reflector. Ook zij behoren dus tot de niet-energie types.

De manier waarop Reflectors ervaringen verwerken is heel anders dan bij de andere types. Zij zijn echt buitengewoon. Zij hebben het vermogen alles om zich heen met volkomen gelijkmoedigheid te weerspiegelen. Reflectors zijn echter niet kwetsbaarder dan de andere types, zelfs met hun negen open Centra. In feite zijn zij de meest veerkrachtige, met hun weerstand biedende en testende Aura. Hun chemie versterkt alles en iedereen, en zij hebben het vermogen om alles wat gebeurt te zien op een manier zoals niemand anders dat kan. Zij staan gewoon open voor wat door hen heen gaat, en zij kunnen heel wijs worden over wat er werkelijk aan de hand is.

Zij zijn dus open, kwetsbaar en toch veerkrachtig. Zij moeten hun gevoel over het wonder van het leven behouden, want dit is wat Reflector-zijn betekent. Helaas vinden zij het leven heel vaak ontgoochelend. Zij moeten zich op hun gemak en onthecht voelen met ieder moment van reflectie. Identificeren zij zich met wat zij weerspiegelen, dan verliezen zij zichzelf en raken in verwarring.


Voor Reflectors is het belangrijk dat zij tijd alleen hebben, zodat zij de conditionering waar zij de hele dag aan blootstaan van zich af kunnen schudden. Zij moeten erop letten dat zij niet afhankelijk worden van de mensen in hun omgeving en heel voorzichtig zijn wie zij in hun intieme kring toelaten. Het is van belang dat zij het leven toestaan hen de weg te wijzen door de kwaliteit van de mensen die zij ontmoeten en de plaatsen waar zij naartoe gebracht worden.

Ook de strategie van de Reflector is heel apart, want zij hebben geen enkele vaste definitie. Zij weerspiegelen de maancyclus. De maan gaat elke 29,5 dagen door alle 64 poorten in de bodygraph, en deze regelmatige cyclus van tijdelijke definitie (en conditionering) vormt het enige consistente patroon in hun leven. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen, moeten Reflectors leren dit patroon te herkennen en te wachten tot hun volledige maancyclus is doorlopen om tot helderheid te komen.

Bekende Reflectors: H.G. Wells, Sandra Bullock, Yul Bryner, Fyodor Dostoyevsky, Ammaji (hugging Amma).


TYPES – CONCLUSIE


De strategie van elk type is eenvoudig, maar is niet meteen zo makkelijk in praktijk te brengen. Manifestors, die zich heel hun leven door anderen gecontroleerd voelen, moeten anderen juist leren informeren. Generators met hun oeverloze energie kunnen daar niet om het even wat mee doen, maar moeten leren wachten op hun respons. Projectors, die een goede kijk op mensen hebben en de gave om hen te leiden, moeten op een uitnodiging wachten — ook al denken ze dat die nooit gaat komen. En Reflectors met hun totale openheid en blootstelling aan de conditionering van anderen, moeten wachten tot hun maancyclus volledig doorlopen is vooraleer ze helderheid krijgen om een besluit kunnen nemen.


Zo heeft elk type zijn eigen uitdaging en manier om tot ontwikkeling te komen.

20 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page